sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Lam
- 0934 021 688

Túi Pe Dán Keo Có In Dùng Trong May Mặc

Túi Pe Dán Keo Có In Dùng Trong May Mặc
Túi Pe Dán Keo Có In Dùng Trong May Mặc
Túi Pe Dán Keo Có In Dùng Trong May Mặc
Túi Pe Dán Keo Có In Dùng Trong May Mặc

Túi Pvc Đựng Kiềm,Túi Pvc Thời Trang,Tui Pvc Có Móc

Túi Pvc Đựng Kiềm,Túi Pvc Thời Trang,Tui Pvc Có Móc
Túi Pvc Đựng Kiềm,Túi Pvc Thời T...
Túi Pvc Đựng Kiềm,Túi Pvc Thời Trang,Tui Pvc Có Móc
Túi Pvc Đựng Kiềm,Túi Pvc Thời T...
Túi Pvc Đựng Kiềm,Túi Pvc Thời Trang,Tui Pvc Có Móc
Túi Pvc Đựng Kiềm,Túi Pvc Thời T...

Màng Phủ

Màng phủ dùng trong nông nghiệp
Màng phủ dùng trong nông nghiệp
Màng phủ pe
Màng phủ pe

Túi nhựa PE, Bao Zipper, Ziplock

Túi phân hủy sinh học trắng trong PE
Túi phân hủy sinh học trắng trong PE
Túi bắt kem dạng cuộn PE
Túi bắt kem dạng cuộn PE
Túi zipper ghép in máy in lụa
Túi zipper ghép in máy in lụa